Vítejte u nás

Vítejte na stránkách daňové a účetní kanceláře, která se zaměřuje na služby menším a středním společnostem, samostatně podnikajícím fyzickým osobám, neziskovým organizacím a územně samosprávným celkům (obcím a krajům).

Naším cílem je poskytovat klientům, na základě dlouhodobě fungujících vztahů, profesionální služby s osobním nasazením a vysokou přidanou hodnotou.

Novinky

Elektronické podání, ručení za daň 11.1.2015
Se začátkem nového roku bych rád upozornil na dvě skutečnosti, které je třeba mít na paměti. (1) S účinností od 1.1.2015 platí, že má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou schránku nebo má zákonem uloženu povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen podání přihlášky k registraci oznámení o změně registračních údajů, řádného a [...]
více
Daň z nemovitých věcí od 1.1.2014 20.11.2013
Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, účinnost od 1.1.2014 Zákonným opatřením Senátu č. 344/2013 dojde s účinností od 1.1.2014 k novelizaci zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí (dál jen zákona), pokud Zákonné opatření Senátu schválí Poslanecká sněmovna na své první schůzi – začíná 25.11.2013. Změny, které novelizované znění přináší, jsou zejména tyto: Novela je [...]
více
starší aktuality